Archipelago Sea Jazz All Stars

09.07.2021

klo 16:00

Parken

20 €

i samarbete med: John Nurminens Stiftelse

Archipelago Sea Jazz är en ny serie bestående av fyra festivaler som erbjuder skärgårdsstämning och toppmusik i Skärgårdshavsområdet. I Archipelago Sea Jazz All Stars finns alla fyra festivaler representerade: Antti Sarpila/Baltic Jazz (cl, sax), Bosse Mellberg/Korpo Sea Jazz 21-25.7 (perc), Jussi Fredriksson/Turku Sea Jazz 30-31.7 (p) och Andreas Nyberg/Åland Sea Jazz 6-7.8 (vn). Kvartetten får förstärkning av Wade Mikkola (b) på Baltic Jazz.

Inom festivalserien Archipelago Sea Jazz lägger vi stor vikt vid skyddandet av Östersjön. Vi vill vara med och inverka på miljöns välmående både lokalt och i hela Östersjöområdet, samt främja hållbar och miljövänlig skärgårdsturism och kulturproduktion.

Öppningskonserten ordnas i samarbete med John Nurminens Stiftelse, som förverkligar resultatrika och konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och ser till att havets berättelser förs vidare till kommande generationer. En del av biljettintäkterna doneras till förmån för stiftelsens skyddsåtgärder för Östersjön.

Vid öppningskonserten bjuds publiken på en upplevelse då Ritva Kovalainens och Pekka Turunens bok Meren Maa – Havets Land blir en musikalisk bildberättelse då Archipelago Sea Jazz All Stars under Antti Sarpilas ledning improviserar och skapar en polyfonisk dimension till bokens bilder och texter. John Björkman, Sagalunds museichef och en del av teamet bakom boken, håller ett kort öppningsanförande till den jazziga bildberättelsen.