Liput

Tietosuojaseloste

REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä     

Kannatusyhdistys Jazzmusik i Dalsbruk ry
Y-tunnus 1542472-2
Masuunintie 5, 25900 Taalintehdas
puh. 0440 790 340
baltic.jazz@kimitoon.fi
www.balticjazz.fi

Yhteyshenkilö:
Alexandra Lönnström
Toiminnanjohtaja
puh. 0440 790 340
baltic.jazz@kimitoon.fi

Rekisterin nimi

Kannatusyhdistys Jazzmusik i Dalsbruk ry:n jäsenluettelo

Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Kannatusyhdistys Jazzmusik i Dalsbruk ry ylläpitää rekisteriä jäsenistään yhdistyslain (11 §) ja EU:n tietosuoja-asetuksen (6.1.c ja 9.2.d) mukaisesti.

Henkilötietoja käytetään jäsensuhteen hallintaan ja -viestintään, jäsenluettelon ylläpitämiseen ja jäsenmaksujen laskutukseen. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää yhdistyksen toiminnan toteuttamiseksi.

Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja: nimi, osoite.

Jäsenien perustiedot kerätään jäsenmaksun maksamisen yhteydessä. Huom! Yhteistyökumppanimme Tiketin omaa tietosuojaselostetta sovelletaan konserttilipun ostamisen yhteydessä kerättyihin tietoihin.

Henkilötietojen vastaanottaja

Henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen hallitus, toiminnanjohtaja, rahastonhoitaja ja kirjanpitäjä. Jäsenluettelon tietoja ei luovuteta organisaation ulkopuolelle.  Henkilötietoja säilytetään EU:n ja Euroopan talousalueella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä ja tarpeellisia käsittelytarkoituksen ja jäsensuhteen ylläpidon kannalta.

Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Paperimuodossa olevat tiedostot säilytetään lukituissa tiloissa.

Tietojen säilytysaika

Yhdistys säilyttää jäsenien henkilötietoja niin kauan kuin jäsenyys jatkuu. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös jäsensuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain vaatimassa laajuudessa.

Tarkastusoikeus

Jäsenellä on oikeus tarkistaa jäsenrekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia tiedon korjaamista. Niin kauan kuin jäsenyys jatkuu, jäsenellä ei ole oikeutta vaatia tietojen poistamista tai rajoittaa tietojen käsittelyä.

Korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti seuraavaan osoitteeseen: Kannatusyhdistys Jazzmusik i Dalsbruk ry, Masuunintie 5, 25900 Taalintehdas.

Jäsenellä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valitusviranomaiselle katsoessaan, että hänen tietosuoja-asetuksen perustuvia oikeuksiaan on loukattu.

Velvollisuus tietojen ylläpitämiseen

Yhdistyslaki edellyttää, että yhdistys ylläpitää luetteloa kaikista yhdistyksen jäsenistä. Jäsenyys ei ole mahdollista ilman tarvittavia tietoja.

Tilaa Archipelago Sea Jazz uutiskirje ja kuulet ensimmäisten joukossa tulevan kesän 2021 festivaaliemme artisteista ja tapahtumista, lippueduista ja muista kulttuuritempauksistamme.