fbpx
Liput

Tietosuojaseloste

Tässä rekisteri- ja tietosuojaselosteessa kerromme, miten Kannatusyhdistys Jazzmusik i Dalsbruk ry käsittelee jäsentietoja ja balticjazz.fi-verkkosivujen kautta kerättyjä henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukaisesti.

Päivitetty 12.4.2021

Rekisterinpitäjä     

Kannatusyhdistys Jazzmusik i Dalsbruk ry
Y-tunnus 1542472-2
Masuunintie 5, 25900 Taalintehdas
puh. 0440 790 340
baltic.jazz@kimitoon.fi
www.balticjazz.fi

Yhteyshenkilö:
Alexandra Lönnström
Toiminnanjohtaja
puh. 0440 790 340
baltic.jazz@kimitoon.fi

Rekisterien nimet

Kannatusyhdistys Jazzmusik i Dalsbruk ry:n jäsenluettelo, balticjazz.fi-verkkopalvelun käyttäjärekisteri, rekisteri jazzkadun myyjistä

Rekistereiden käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Kannatusyhdistys Jazzmusik i Dalsbruk ry ylläpitää rekisteriä jäsenistään yhdistyslain (11 §) ja EU:n tietosuoja-asetuksen (6.1.c ja 9.2.d) mukaisesti. Henkilötietoja käytetään jäsensuhteen hallintaan ja -viestintään, jäsenluettelon ylläpitämiseen ja jäsenmaksujen laskutukseen. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää yhdistyksen toiminnan toteuttamiseksi.

Lisäksi keräämme tietoa verkkosivustomme käyttäjistä ja käyttötavoista, jotta voimme parantaa ja kehittää palveluamme sekä kohdentaa heille mainontaa festivaaliin liittyvistä tuotteista, palveluista sekä tarjouksista eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Jazzkadun myyntipaikkahakemuksen yhteydessä keräämme tietoja myyjistä, jotta voimme tiedottaa jazzkadun säännöistä sekä laskuttaa osallistumisesta.

Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Jäsenrekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja: nimi, osoite. Jäsenien perustiedot kerätään jäsenmaksun maksamisen yhteydessä.

Verkkopalvelun käytöstä tallentuvia tietoja:

  • verkkopalvelun selaustiedot
  • verkkopalvelun käyttötiedot (esimerkiksi käyttäjän tulotapa palveluun, selain- ja laitetieto, evästetunniste, palvelussa vietetty aika, maantieteellinen sijainti)
  • mainokset, jotka on näytetty sekä tiedot mainosten klikkaamisesta

Jazzkadun myyntipaikkahakemuksessa pyydämme seuraavia tietoja: yrityksen nimi, y-tunnus, laskutusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja yhteyshenkilön nimi. Tietoja kerätään verkkopalvelussa sijaitsevan sähköisen lomakkeen kautta myyjän suostumuksella.

Huom! Yhteistyökumppanimme Tiketin omaa tietosuojaselostetta sovelletaan konserttilipun ostamisen yhteydessä kerättyihin tietoihin. Tiketin tietosuojaseloste on luettavissa seuraavan linkin kautta: https://www.tiketti.fi/info/tietosuojaseloste

Henkilötietojen vastaanottaja

Henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen hallitus, toiminnanjohtaja, rahastonhoitaja ja kirjanpitäjä. Jäsenluettelon tietoja ei luovuteta organisaation ulkopuolelle. Henkilötietoja säilytetään EU:n ja Euroopan talousalueella.

Verkkopalvelussamme käytämme muutamien kolmansien osapuolien palveluita. Nämä palvelut voivat sisältää myös mittaus- ja seurantapalveluiden, mainosverkostojen tai muiden kolmansien osapuolten evästeitä. Tutustu tarkemmin evästekäytäntöömme täällä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä ja tarpeellisia käsittelytarkoituksen ja jäsensuhteen ylläpidon kannalta. Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Paperimuodossa olevat tiedostot säilytetään lukituissa tiloissa.

Sivujemme käyttö on suojattu TLS-salauksella.

Tietojen säilytysaika

Yhdistys säilyttää jäsenien henkilötietoja niin kauan kuin jäsenyys jatkuu. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös jäsensuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain vaatimassa laajuudessa.

Muita kerättyjä tietoja säilytetään vain sen ajan, kun on tarpeen. Käyttäjä voi tyhjentää selaimeensa tallentuneet evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

Tarkastusoikeus

Jäsenellä on oikeus tarkistaa jäsenrekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia tiedon korjaamista. Niin kauan kuin jäsenyys jatkuu, jäsenellä ei ole oikeutta vaatia tietojen poistamista tai rajoittaa tietojen käsittelyä.

Korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti seuraavaan osoitteeseen: Kannatusyhdistys Jazzmusik i Dalsbruk ry, Masuunintie 5, 25900 Taalintehdas.

Jäsenellä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valitusviranomaiselle katsoessaan, että hänen tietosuoja-asetuksen perustuvia oikeuksiaan on loukattu.

Velvollisuus tietojen ylläpitämiseen

Yhdistyslaki edellyttää, että yhdistys ylläpitää luetteloa kaikista yhdistyksen jäsenistä. Jäsenyys ei ole mahdollista ilman tarvittavia tietoja.

Tilaa Archipelago Sea Jazz uutiskirje ja kuulet ensimmäisten joukossa tulevan kesän 2023 festivaaliemme artisteista ja tapahtumista, lippueduista ja muista kulttuuritempauksistamme.