Vi är nu Ekokompassen-certifierade!

20.9.2022

För oss i Archipelago Sea Jazz betyder ansvar för miljön att vi vidtar konkreta åtgärder i vår verksamhet. Vi har åtagit oss att spara på naturresurser och öka de positiva effekterna på miljön. Som ett tecken på detta har vi beviljats Ekokompassen-certifikatet!

Ekokompassen-certifikatet är ett bevis på vårt engagemang för kontinuerlig förbättring och för att vi uppfyller Ekokompassens 10 kriterier, till exempel:

  • vi förbinder oss att följa miljölagstiftning och miljöbestämmelser som rör vår verksamhet
  • vi kartlägger hur hanteringen av miljöfrågor görs i dagsläget och identifierar de mest betydelsefulla miljökonsekvenserna
  • vi anvisar våra medarbetare i hur de ska beakta miljöfrågorna i sin verksamhet
  • vi rapporterar årligen om hur åtgärderna i miljöprogrammet har lyckats samt våra nyckeltal. Styrelsen och medarbetare är medvetna om framstegen i vårt miljöarbete.

Läs festivalseriens miljölöfte här.