Vi bygger upp miljöledningssystemet Ekokompassen

14.4.2022

En hållbar utveckling är mycket viktig för oss. Vi vill ta mer ansvar för vår miljö och har inlett arbetet med att bygga upp miljöledningssystemet Ekokompassen!

Ekokompassen är ett miljöhanteringssystem (ems) och ett certifikat som hjälper oss att:

  • göra vår organisation mer hållbar
  • förebygga miljörisker
  • identifiera mest relevanta miljöeffekter
  • fokusera på konkreta åtgärder
  • kommunicera effektivt om miljöprestanda
  • skapa miljöprogram med mål och konkreta åtgärder
  • lära oss relevanta miljölagar och regler
  • engagera våra medarbetare och samarbetspartners i vårt miljöarbete


Läs mera här.