Baltic Gospel Singers

09.07.2023

klo 10:30

Verkstan

Gratis

Baltic Gospel Singers fick sin start våren 1994 och fyller nästa år 30 år. Kören rekryterar sina korister i huvudsak från Kimitoön, men har under åren haft medlemmar längre bortifrån också.

Kärnan i Baltic Gospel Singers’ verksamhet är att sjunga om det glada budskapet som själva ordet gospel innebär. Det har dock inte hindrat att man sjungit en del sånger från den profana körlitteraturen. Kören har gett ut ett flertal CD-skivor och gjort flera körturnéer i hela Norden samt till S:t Petersburg. Gospelkören har växt och för tillfället finns närmare 30 sångare i körleden samt ett antal instrumentalister. Närmaste planer är att delta i Stockholm Gospel Körfestival i augusti och förbereda 30-årsjubilèet. Kören instrueras och leds av Jenni Engblom och Peter Södergård.

Jazzgudstjänst – ett långt och givande samarbete mellan Baltic Jazz och församlingen på orten

Redan under Baltic Jazz tidigaste år initierades samarbete med dåvarande Dragsfjärds församling eller nuvarande Kimitoöns församling. Man kan kanske säga att ett dylikt samarbete är rätt unikt i jazzsammanhang. Jazzorkestrar, internationella sångsolister och instrumentalister har medverkat i jazzgudstjänsterna.