Baltic Gospel Singers

10.07.2022

klo 10:00

Parken

Gratis

10.07.2022

klo 16:00

Kyrkan

Biljetter: 20 €

13. Nothing can keep me away from his love

På årets festival där 1920-talet är i fokus skulle det vara omöjligt att inte uppmärksamma Dalsbruks kyrka som blev färdig år 1922. Vi vill fira detta 100-årsjubileum genom att fylla kyrkan med toner av musik och ordnar en konsert med den lokala gospelkören Baltic Gospel Singers. Kyrkan, som är ritad av arkitekten Karl Andström, är Finlands enda kyrka tillverkad av slaggsten.

Baltic Gospel Singers fick sin start våren 1994 och är efter 28 år ”still going strong”. Kören rekryterar sina korister i huvudsak från Kimitoön, men har under åren haft medlemmar längre bortifrån också. Kärnan i Baltic Gospel Singers’ verksamhet är att sjunga om det glada budskapet som själva ordet gospel innebär. Det har dock inte hindrat att man sjungit en del sånger från den profana körlitteraturen. Kören har gett ut ett flertal CD-skivor och gjort flera körturnéer i hela Norden samt till S:t Petersburg. För tillfället finns 25 sångare i körleden samt ett antal instrumentalister. Kören instrueras och leds av Jenni Engblom och Peter Södergård. Baltic Gospel Singers kan höras och ses i jazzgudstjänsten i Parken kl. 10.00 på söndag och samma dag kl. 16 med egen konsert i Dalsbruks kyrka. Titeln på konserten – ”Nothing can keep me away from his love” – det är vad körens sånger handlar om.

Jazzgudstjänst – ett långt och givande samarbete mellan Baltic Jazz och församlingen på orten
Redan under Baltic Jazz tidigaste år initierades samarbete med dåvarande Dragsfjärds församling eller nuvarande Kimitoöns församling. Man kan kanske säga att ett dylikt samarbete är rätt unikt i jazzsammanhang. Jazzorkestrar, internationella sångsolister och instrumentalister har medverkat i jazzgudstjänsterna. Gudstjänsterna har nästan alltid bandats för riksradion eller TV. I år leds jazzgudstjänsten av församlingspastorn Jesse Heinonen och för musiken står som så många gånger förr ortens gospelkör Baltic Gospel Singers. Gudstjänsten hålls söndag 10.7 kl. 10.00¬–11.00 i Parken.