Baltic Gospel Singers

09.07.2023

klo 10:30

Verkstan

Gratis

Baltic Gospel Singers fick sin start våren 1994 och är efter 28 år ”still going strong”. Kören rekryterar sina korister i huvudsak från Kimitoön, men har under åren haft medlemmar längre bortifrån också. Kärnan i Baltic Gospel Singers’ verksamhet är att sjunga om det glada budskapet som själva ordet gospel innebär.

Jazzgudstjänst – ett långt och givande samarbete mellan Baltic Jazz och församlingen på orten
Redan under Baltic Jazz tidigaste år initierades samarbete med dåvarande Dragsfjärds församling eller nuvarande Kimitoöns församling. Man kan kanske säga att ett dylikt samarbete är rätt unikt i jazzsammanhang. Jazzorkestrar, internationella sångsolister och instrumentalister har medverkat i jazzgudstjänsterna.